Outsourcing HR

Zmotywowany, zoorientowany na cele firmy, pracowity i przedsiębiorczy personel to klucz do sukcesu każdej firmy. Wiele małych i średnich firm nie zdaje sobie sprawy jak wielki potencjał reprezentują pracownicy przedsiębiorstwa i tym samym nie wykorzystuje i nie rozwija drzemiących w nich możliwości.

Naszym zadaniem jest kompleksowe wsparcie firm w zakresie:

 • Efektywnej rekrutacji i selekcji personelu.
 • Motywowaniu poprzez cele, zadania, programy rozwojowe itp.
 • Animacji i realizacji projektów grupowych wpływających na integrację, wzrost zaangażowania itp.
 • Opracowania i realizacji szkoleń na stanowisku pracy, grupowych, menadżerskich z zakresu sprzedaży, marketingu, obsługi Klienta, zarządzania, współpracy z innymi, budowania relacji społecznych itp.
 • Opracowania i realizacji programu systematycznych ocen okresowych.
 • Proponowanie i realizacja przesunięć pracowniczych i awansów.
 • Raportowania do odpowiednich działów firmy i zarządu.

 

Rekrutacje

Dobór wykwalifikowanej, zaangażowanej, przedsiębiorczej i zmotywowanej kadry na stanowiska do działów marketingu i sprzedaży jest procesem kluczowym dla sukcesu wielu realizowanych w firmie projektów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, by kompleksowe wesprzeć zarząd firmy w procesie rekrutacji. Do działań jakie możemy zaproponować należą:

 •     Określenie potrzeby zatrudnienia dodatkowej osoby w ramach struktur firmy.
 •     Określenie profilu kandydata na dane stanowisko pracy.
 •     Przygotowanie ogłoszenia i przeprowadzenie rozmów z kandydatami.
 •     Selekcja i rekomendacja – wybór odpowiednich kandydatów na podstawie przeprowadzonych rozmów i testów kwalifikacyjnych.
 •     Wdrożenie nowego pracownika do obowiązków i ocena okresowa jego pracy.

Realizowane działania rekrutacyjne przygotowujemy w oparciu o politykę personalną i strategię firmy, z dużą starannością i we współpracy z pracownikami, tak aby cały proces przebiegł efektywnie i w możliwie krótkim czasie. Jestśmy specjalistami w sprzedaży i marketingu tak więc możemy już na etapie rekrutacji zweryfikować wiedzę pracowników w danych zagadnieniach.

Prosimy o kontakt. Podczas spotkania zaproponujemy konkretne rozwiązania dla Państwa firmy.

Koszt przeprowadzenia rekrutacji jest jednorazowy.

 

Szkolenia

Szkolenia to obecnie jedno z najczęściej wykorzystywanych przez firmy narzędzi motywacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Niewiele firm podchodzi jednak do nich w spersonalizowany sposób i decyduje się na cykle szkoleń sprzedażowych o charakterze ogólnym np. pozyskiwanie klienta przez telefon, profesjonalna obsługa klienta itd. Nie możemy Państwu zaproponować tego typu pakietów szkoleniowych, gdyż w kazdym przypadku dostosowujemy oferę do potrzeb Klienta i jego pracowników.

Z doświadczenia wiemy, że tylko takie szkolenia, powstałe na podstawie obserwacji potrzeb firmy i potencjału ludzkiego w nim zgromadzonego mają przełożenie w praktyce obsługi Klienta, sprzedaży i marketingu. Naszym sukcesem jest wzrost motywacji szkolonych osób, efektywności pracy, sprzedazy, jakości obsługi i zadowolenia zarządu.

Możemy więc zaproponować państwu szkolenia „SZYTE NA MIARĘ” , które opracowujemy specjalnie dla Państwa. Dotyczy to także INDYWIDUALNYCH SESJI COACHINGOWYCH na stanowisku pracy dla pracowników, menedżerów i kierowników.

Dodatkowo przygotowaliśmy nasze własne typy szkoleń, które personalizujemy w każdym przypadku pod potrzeby danej grupy szkoleniowej, ale ich założenia i cel jest taki sam. W ramach tej oferty proponujemy:

 • „SZKOLENIE MS SYNERGIA” – przygotowane z myślą o pracownikach sprzedaży i marketingu, omawiające ich wzajemną współpracę, wspólne generowanie pomysłów, znajdowanie jednolitych celów i narzędzi ich realizacji.
 • „PROFESJONALNIE POZNAJĘ KLIENTA” – dedykowane pracownikom pierwszego kontaktu z Klientem, stawiające na wzrost pewności siebie w obsłudze, asertywności, kreatywności i indywidualnego podejścia do klienta.
 • „ROZMAWIAM I UCZĘ SIĘ SŁUCHAĆ” – przeznaczone dla pracowników konsultingu telefonicznego, stawiające na tworzenie rzetelnych i otwartych komunikatów do Klienta po drugiej stronie słuchawki, podkreślające kreowanie unikalnych i spersonalizowanych przekazów sprzedażowych itp.
 • „MODELUJĘ SWÓJ I INNYCH SUKCES” – szkolenia menedżerskie dedykowane kierownikom średnich szczebli zarządzania, aby umiejętnie pozyskiwali i rozwijali dostępny w organizacji potencjał ludzki.

Prosimy o kontakt, szczegółowo omówimy ofertę szkoleniową i przygotujemy propozycję dla Państwa firmy.

Nasze MARKI: SZKOLENIA – AKADEMIA MARKI MŚPCOACHING – COACH AS