Efektywnie pracujący pracownicy, utożsamiający się z firmą, pragnący realizować z nią cele i plany o jedno z najważniejszych ogniw przedsiębiorstwa. Usługa audytu motywacyjnego to propozycja z naszej strony dla właścicieli, którzy pragną poznać poziom zadowolenia pracowników, ich postrzegania działań firmy oraz potrzeby i plany. To narzędzie mające na celu zweryfikowanie aktualnej sytuacji w zakresie motywacji i postaw pracowników i wskazanie kierunku do zmian. Zakres audytu obejmuje coaching z pracownikami, analizę i ocenę postawy pracowniczej, omówienie poziomu realizacji stanowiska pracy, ankietę potrzeb rozwojowych.

Zakres oferty – audyt motywacyjny

  • analiza biznesu
  • rozmowa wprowadzająca z pracownikami
  • przeprowadzenie audytu
  • raport z przeprowadzonego audytu.

Doświadczenie – audyt motywacyjny
Korzystaliśmy z narzędzi audytu w prakycznej pracy z ludźmi – pracownikami MŚPaudyt jest naszą autorską ofertą dla średnich przedsiębiorstw.

Cena: od 1500 zł netto, wycena indywidualna

Czas realizacji zlecenia – realizacja wedle ustaleń z firmą

Zamów audyt motywacyjny dla swojej firmy: info@brandsoul.pl, kom: 668 130 202