Czym różni się wizja firmy od misji firmy? Misja i wizja firmy - jakie są różnice

Czym różni się wizja firmy od misji firmy?

Misja i wizja firmy to klucz do sukcesu, szczególnie w czasach tak szybko rozwijającej się konkurencji. Czym jednak dokładnie są i na co zwrócić uwagę podczas ich tworzenia?

ZNACZENIE MISJI I WIZJI

Dzięki sprecyzowanej misji oraz wizji marki, kierunek rozwoju przedsiębiorstwa jest spójny. Wpływa to na postrzeganie firmy oraz na jakość zarządzania nią. Elementy te są pewnego rodzaju „spoiwem” marki. Wraz z odpowiednio dobraną strategią są gwarancją sukcesu. Podczas kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, to właśnie opracowanie misji i wizji powinno być pierwszym krokiem. Pozwoli to na zbudowanie pozytywnego wizerunku i posiadanie ważnych podstaw do dalszego rozwoju.

WIZJA

Wizja jest wyobrażeniem przyszłości przedsiębiorstwa. Jest to wizualizacja pożądanego jej stanu, do którego będą dążyć pracownicy. Zawiera informacje o tym jak ma funkcjonować firma i czym ma się charakteryzować. Jej zadaniem jest motywacja pracowników. Powinna w sobie zawierać m.in.: opis kompetencji firmy, charakterystykę biznesu czy opis środowiska biznesowego. Odpowiada na pytania: W jakim kierunku chcemy się rozwijać? Jaki jest nasz biznesowy ideał? Wizja przedstawia w jakim miejscu chcemy, aby była nasza firma w przyszłości. Może mieć ona nieokreślony przedział czasowy.

 

MISJA

Misja jest zdecydowanie bardziej precyzyjna od wizji. Jest ściśle związana z określeniem celu firmy. Opisuje ona role przedsiębiorstwa. Zwraca uwagę na cechy wyróżniające firmę spośród konkurencji. Wyznacza kierunek wzrostu i po rozbudowaniu ma tworzyć strategię. Stawia przed pracownikami konkretne wyzwania. Jej realizacja musi być możliwa. Wskazywać ma pracownikom sposób postępowania w danych sytuacjach. Odpowiada na takie pytania, jak: Co mamy osiągnąć? Do czego dążymy? Jaka jest korzyść z naszych działań?  Mówi o sposobie realizacji wizji. Jest od niej dużo bardziej skonkretyzowana. Misja odnosi się do konkretnej realizacji zaplanowanej w przyszłości.

 

Misja i wizja to dwa pojęcia, które często są ze sobą mylone, ale znacznie się od siebie różnią. Wzajemnie się uzupełniają. Razem stanowią silną podstawę do osiągnięcia sukcesu. Dzięki nim funkcjonowanie firmy polepszy się i zauważalny będzie jej rozwój.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją marketingową BRANDSOUL.

 

 

pl_PLPolish